Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Üyelerimizin çağın gerektirdiği sosyal, bilimsel ve teknik değişim ve dönüşümleri takip etmesini ve bu doğrultuda mesleki yetkinliklerini geliştirerek kurumsal kapasiteye katkı vermesini sağlayacak bir platform oluşturmak.

VİZYONUMUZ

Bilgi, beceri ve farkındalık etkinlikleri, eğitimleri ve faaliyetleriyle üyelerine 21.yy’ın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmış bir dernek olmak.

MOTTOMUZ

Farkındalık başlangıçtır!

DEĞERLERİMİZ

  • Kişisel Gelişim
  • Kalite Odaklılık
  • Kurumsal Aidiyet