Yönetim Kurulu

Mirzaali SARCAN – Başkan

1983 Yılında Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde dünyaya geldi. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı ve 2010 yılında “Bireysel Hesaplara Dayalı Kıdem Tazminatı Modeli” konulu uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2014 yılında OECD (Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Kurumsal ve Finansal İşler Direktörlüğünde bir yıl süreyle Danışman olarak çalıştı.

2008 yılından itibaren Hazine Uzmanları Derneği Yönetim Kurullarında kesintisiz bir şekilde görev alan Mirzaali SARCAN, 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle Dernek Başkanı seçilmiştir.

 

Zeynep AKKAŞ ÇAĞLAR – Başkan Yardımcısı

1981 yılında Trabzon’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında dereceyle mezun oldu. 2005 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra aynı yıl Hazine Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılında “Uluslararası Teminat Mektuplarından Doğan Hukuki Sorunlar” teziyle Hazine Uzmanı oldu. Aynı yıl, Hazine Uzmanları Derneğinin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 2011- 2013 yıllarında tam devlet bursuyla öğrenim gördüğü Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümünden 2013 yılında iki onur ödülüyle mezun oldu ve bu yıllarda Dünya Bankası-IFC “Investing Across Borders” Projesinde ve Huschblackwell Devlet Sözleşmeleri Bölümünde danışman olarak staj yaptı. Hâlihazırda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi olarak öğrenimine devam etmekte ve aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünde uzman olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir. Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve başlangıç düzeyinde Arapça bilmektedir.

Dilan YÜKSEL – Genel Sekreter

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında mezun olmuş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistemleri Bilimleri bölümü Enerji, Çevre Ekonomisi ve Politikaları alanında yüksek lisans eğitimine tez aşamasında devam etmektedir. 2014 yılından bu yana Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nde Hazine Uzman Yardımcısı olarak devam etmektedir.

 

Eyyüp GÜNER – Sosyal İşler Sorumlusu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında mezun olmuştur. Bilişim alanında faaliyet gösteren özel bir şirkette iş yaşamına başlamıştır. 2008 yılında Hazine Müsteşarlığında başladığı uzmanlık kariyerine Başbakanlık’ta devam etmektedir.

 

Yusuf Bünyamin TERZİ – Sayman

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2012 yılında Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, aynı Genel Müdürlükte görevine devam etmektedir.

 

 – Üye

 

 

Mustafa KAYA – Üye

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Bir süre, Electro World şirketinde muhasebe asistanı olarak görev aldıktan sonra, Microsoft şirketinde veri analisti olarak çalışmıştır. Şubat 2016’ten bu yana Hazine Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.