Yönetim Kurulu

Şule Şahinarslan PEHLİVAN – BAŞKAN 
31.12.1972’de Kayseri’de doğdu. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Mayıs 2000’de, “belediye projelerinin finansmanına” ilişkin hazırladığı tez çalışması sonucunda Hazine uzmanı oldu. 2002-2004 yılları arasında ABD, Boston Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansı yaptı.  2005 yılına kadar çeşitli sektörlerde kamu projelerinin dış borçlanma ile finansmanında çalıştı. 2012 yılına kadar üyesi bulunduğumuz uluslararası finans kuruluşları ve ekonomik işbirliği teşkilatları ile ilişkilerin yürütülmesi konusunda şube müdürü olarak görev yaptı. Hali hazırda Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda çalışmaya devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.   

 Birsen AKTUĞAN – BAŞKAN YARDIMCISI
1982 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ekonomi bölümünden mezun oldu. 1987-89 yılları arasında burslu olarak ABD’de Boston Üniversitesi ‘nde finans alanında yüksek lisans çalışması yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Uzaktan ve Açık Öğretim Fakültesi sosyoloji bölümü 3. Sınıf öğrencisi. 1984 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Müsteşarlıktaki görevlerini daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müşavir olarak sürdürdü. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda uzman olarak görevini sürdürüyor. 1995-1999 yılları arasında, Washington DC’de Dünya Bankası yönetim kurulu Türkiye ofisinde çalıştı. 2001-03 Tarihleri arasında BOTAŞ yönetim kurulunda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Türk Kızılayı, Altındağ Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği ile çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Koçluk, NLP Practitioner Programı, Eğiticinin Eğitimi, Yönetici ve Lider Koçluğu Programı ve Koçlar için Tamamlayıcı Varoluş Yaklaşımı olmak üzere çok sayıda kişisel gelişim kursları/eğitimlerine katıldı. 2012-13 Yılında Praesta Türkiye&Forbes Türkiye tarafından düzenlenen ve ülkemizden seçilen 40 üst düzey kadın yönetici için hazırlanmış olan Türkiyenin ilk Şirketlerarası Mentorluk Programına Ankara’dan ve kamu kurumundan seçilen tek kişi olarak katıldı. Evli ve bir cocuk sahibi.

Salih ERCAN – ÜYE
1968 yılında Konya/Kulu’da doğdu. 1986 yılında Meteoroloji Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde İstidlalci olarak memuriyete başladı.  1991 yılında,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992 yılında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile  uzman yardımcısı , 1995 yılında “Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayinin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Gelişim Sürecinde İç ve Dış Pazardaki  Rekabet Gücü” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu.   1997-1999 Yılları arasında A.B.D  Colorado Üniversitesinde Ekonomi Dalında “Uluslararası Para Ekonomisi” konusunda  yüksek lisans yaptıktan sonra, 2002-2007 yılları arasında başta otomotiv olmak üzere muhtelif sektörlerde Şube Müdürü olarak görev yaptı.  2007-2010 yılları arasında İtalya-Roma’da Ülkemizde Doğrudan Yabancı Sermaye yatırımlarının arttırılması ve yatırımların karşılıklı teşviki konularında Hazine Müsteşarlığı’nı temsilen Ekonomi Müşaviri olarak diplomatik görevde bulundu. 2010- Ekim, 2016  tarihine  kadar da Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde “AB Mali Yardımlarının Uygulanması ve İzlenmesi” konularında uzman olarak görev yaptıktan sonra, 14 Ekim 2016 tarihinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine vekaleten, 7 Ocak 2017 tarihinde asaleten atanan Salih ERCAN, Evli ve bir kız çocuk babasıdır. 

Gülnur GÜNAKAN – SOSYAL İŞLER SORUMLUSU
1983 yılında Isparta/Senirkent’te doğdu. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006-2012 yılları arasında gıda sektöründe satış, satış sonrası destek ve satın alma departmanlarında çalıştı. 2012 yılında satın alma uzmanı olarak çalıştığı, Ülker markasının İsviçre menşeili Hero AG ile ortak girişimi olan Ülker Hero Baby firmasından ayrılarak, Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında “Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Destek Ofisi Tarım ve Kırsal Kalkınma sektöründe “AB Mali Yardımlarının Uygulanması ve İzlenmesi” konularında uzman ve eğitim koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki erkek çocuk annesidir.

SENEM DOĞAN DÜZENLİ- GENEL SEKRETER
1984 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun oldu. 2007-2008 yılları arasında Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı. 2010 yılında Hazine Müsteşarlığı’nın açtığı mesleki kariyer sınavını kazanarak Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında “Avrupa Birliği Devlet Destekleri Müktesebatının Temel Kavram İlke Ve Esaslarının Avrupa Komisyonu ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ve Türkiye” başlıklı uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. 2016-2018 yılları arasında Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ekonomi ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Halen Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünde Hazine ve Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

 

Zafer DÜZENLİ – ÜYE
1983 yılında Trabzon/Dernekpazarı’nda doğdu. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında, Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında “Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası, Akdeniz İçin Birlik ve Türkiye’nin Pozisyonu” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. 2013-2014 yılları arasında 1 yıl süreyle Paris’te OECD-DAC’da ekonomist olarak çalıştı. 2015-2017 yılları arasında “Viyana Üniversitesi Diplomatische Akademie Wien (the Vienna School of International Studies)”de yüksek lisans derecesini aldıktan sonra Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalışmaya devam etti. 06.06.2018 tarihinden itibaren, aynı Genel Müdürlükte İkili Ekonomik İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanlığını vekâleten yürütmektedir. İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir.

 

Burak ÖZKAN

SAYMAN – 1989 yılında Osmaniye/Düziçi’nde doğdu. 2012 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2013-2014 yılları arasında BDDK’da BDDK Uzmanı olarak çalıştı. 2014 yılından beri Hazine ve Maliye Bakanlığında Hazine Uzmanı olarak çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir.