Hakkımızda

Derneğimiz Hakkında

Hazine Uzmanları Derneği, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde görev yapmakta olan Hazine Uzmanları arasındaki mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmek amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. Derneğe Müsteşarlıkta görev yapmış veya yapmakta olan Hazine Uzman ve Uzman Yardımcıları üye olabilmektedir.

Hazine Uzmanlığı, Müsteşarlığın Teşkilat Kanunu olan 4059 sayılı Kanun çerçevesinde elde edilen bir unvandır. Söz konusu Kanun ile Müsteşarlığa atanacak uzman yardımcılarında aranacak nitelikler belirlenmiş olup, uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla ve açılacak Uzman Yeterlik Sınavını başarıyla geçmek koşuluyla “Hazine Uzmanı” unvanını alırlar. Hazine Uzmanı unvanını almaya hak kazananlar bu unvanı işgal ettikleri kadroya bağı olmaksızın taşırlar.

Derneğimizin 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle 340 üyesi bulunmakta olup, üyelerimizin bir kısmı hâlihazırda Müsteşarlıkta görevli olmamakla beraber, tamamı profesyonel kariyerlerinin belli dönemlerinde Müsteşarlıkta Hazine Uzmanı olarak görev almışlardır.

Dernek, esas olarak dernek üyesi olan Uzmanlara yönelik faaliyetlerde bulunmakla beraber, Müsteşarlıkta görevli tüm personelin yararlanacağı etkinlikler de yürütmektedir.

Hazine Uzmanları Derneği, esas olarak kanunla verilmiş olan bir unvanın getirdiği sorumlulukların pekiştirilerek gerektiği gibi algılanmasını ve gerek üyelerimizin gerekse bir mensubu olarak görev yaptığımız Hazine Müsteşarlığının kamuoyunda etkin bir şekilde temsil edilmesini amaçlamaktadır.