Hakkımızda

19.07. 1996 tarihinde kurulmuş olan Hazine Uzmanları Derneği, Hazine uzmanlarının mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerini kendisine misyon edinmiş olup Hazine uzman veya uzman yardımcısı olarak görev yapmış veya yapmakta olan kişilerden oluşmaktadır.

Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana Hazine Uzmanları arasında sosyal, kültürel ve mesleki dayanışmayı güçlendirerek, temel problemlere Hazine Uzmanı bakış açısıyla çözüm önerileri sunmak ve sivil toplum örgütü duyarlılığıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

Yeni yönetim kurulu, hızla değişen ve dönüşen çağın gelişmeleri konusunda bilgi birikiminin ve farkındalığın artırılması ve  çağın gerektirdiği yönetici becerileri setinin tüm üyelerce benimsenmesini Dernek misyonuna ekleyerek  19 Aralık 2018 tarihi itibarıyla görevi devralmıştır.

Bu yeni misyon doğrultusunda, Derneğimiz,  dijital çağın gelişmelerinin yakından takip edilmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, üyelerimizin kişisel gelişimlerine yönelik olarak koçluk, mentorluk ve diğer kişisel gelişim alanlarında eğitim programları oluşturmak, üyelerimizin talep ve isteklerinin ilgililere iletilmesine aracılık etmek ve diğer pek çok alanda farkındalık yaratacak çalışmalar yapacaktır.

Dernek Yönetimi, 7 Asil ve 7 Yedek üyeden, Denetim Kurulu da 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşmakta, Dernek Başkanlığını ise Şule ŞAHİNARSLAN PEHLİVAN yürütmektedir.