Olağan Genel Kurul

HAZİNE UZMANLARI DERNEĞİ

12. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Hazine Uzmanları Derneği 12. Olağan Genel Kurulu, Hazine Müsteşarlığı – Hikmet Esen Konferans Salonu – Balgat / ANKARA’da, 29 Aralık 2016 Perşembe günü saat 12:15’te, aşağıdaki gündemle toplanacaktır:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu
 3. Başkanlık Divanının Oluşturulması
 4. Gündem Değişikliği Önergelerinin Oylanması
 5. Gündemin Okunması ve Karara Bağlanması
 6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 7. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 8. Yönetim Kurulunun Aklanmasının Oylanması
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri Seçim Usulünün Görüşülmesi ve Oylanması
 10. Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
 11. Tüzük Değişikliği Önerilerinin Görüşülmesi ve Oylanması
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış

Toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerimizin listesi http://www.hazder.org.tr/uyeler adresinde yer almaktadır.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.