GENEL KURUL SONUÇLARI

Hazine Uzmanları Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurulu
19.06.2019

Hazine Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun çağrısı üzerine, 12 Haziran 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı almıştır. Ancak bu tarihte çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı kanunen yeterli çoğunluk sağlanarak 19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 12.15’te Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek yerleşkesi A-Blok 19. kat Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA’da aşağıdaki gündem sırasına göre gerçekleştirilmiştir.

1)  Açılış ve yoklama yapılmıştır. Yeterli sayıda üyenin salonda mevcut bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısına başlanmıştır.

2)  Toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanlığına Hayrettin DEMİRCAN, Katip üyeliklere ise Oğuzhan KELEŞ ve Nur YELKOVAN seçilmiştir.

3)  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Şule ŞAHİNARSLAN PEHLİVAN tarafından, Denetim Kurulu Raporu ise Denetim Kurulu üyesi Melike GÖZÜŞİRİN tarafından okunmuş ve üyelerin görüşlerine sunulmuştur.

4)  Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

5) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri Genel Kurul Sonuç Bildirgesinde yer aldığı üzere oy birliği ile 2 yıllığına seçilmiştir.

6) Dernek Tüzüğü Ek-1 de yer alan şekilde değiştirilmiştir. EK-2’de ise Tüzüğün eski hali yer almaktadır. (Tüzüğümüzün yeni haline web sitemizin TÜZÜK bölümünde ulaşabilirsiniz.)

7) Aidat, aylık olmak üzere 10 TL olarak belirlenmiştir. Gerekli görülen hallerde aylık aidatın Yönetim Kurulunca, 10-30 TL aralığında değiştirilebilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

8)  Dernek amblemi Ek-3 de yer alan şekilde değiştirilmiştir.

9)  Dilek ve temenniler yeni Yönetim Kuruluna aktarılmıştır.

10) Toplantı saat 14.00’te sona ermiştir.


GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

       Divan Başkanlığına sunulan, Yönetim Kurulu asil üyeleri aşağıdaki görev dağılımı ile;

 1. Şule ŞAHİNARSLAN PEHLİVAN Başkan
 2. Birsen AKTUĞAN Başkan Yardımcısı
 3. Senem DOĞAN DÜZENLİ Genel Sekreter
 4. Gülnur GÜNAKAN Sosyal İşler Sorumlusu
 5. Burak ÖZKAN Sayman
 6. Zafer DÜZENLİ Üye
 7. Salih ERCAN Üye

-Denetim Kurulu asil üyeleri aşağıdaki görev dağılımı ile;

 1. Volkan ARSLAN Başkan
 2. Melike GÖZÜŞİRİN Üye
 3. Abdullah BAYRAK Üye

-Yönetim Kurulu yedek üyeleri aşağıdaki gibi;

 1. Güldengül ARAT
 2. Gonca ERDENER
 3. Gülsema AYDEMİR
 4. Sevgi BAKIRCI 
 5. Başak ÇALIŞKAN
 6. Eren YAVUZ
 7. Gizem GERGİN

-Denetim Kurulu yedek üyeleri aşağıdaki gibi

 1. Dilara SALTIK
 2. Mücahit YÖRÜK
 3. Esra BOZDOĞAN

olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.