Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Hazine Uzmanları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi A Blok 19. Kat Toplantı Salonu – Çankaya / ANKARA’da, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 12:15’te, aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul 19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 12:15’te yine aynı adreste ve aynı gündemle toplanacaktır.


Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divan Heyetinin Oluşturulması
 4. Gündem Değişikliği Önergelerinin Oylanması
 5. Gündemin Genel Kurula Sunulması ve Karara Bağlanması
 6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 7. Denetim Kurulu Raporunun Okunması
 8. Yönetim Kurulunun İbrasının Oylanması
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçim Usulünün Görüşülmesi ve Oylanması
 10. Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
 11. Tüzük Değişikliği Önergelerinin Görüşülmesi ve Oylanması
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış

Toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerimizin listesi http://www.hazder.org.tr/?page_id=32adresinde yer almaktadır.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.