Derneğimizin Yeni Yapılanması

Hazine Uzmanları Derneği yeni yönetimi, 19 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yeni misyon ve vizyonuyla görevi devralmıştır.

Dernek misyonu, dijital çağın gereklilikleri ile uyumlaştırılarak, kurum çalışanlarımızın çağın gerektirdiği sosyal, bilimsel ve teknik değişim ve dönüşümleri takip etmesini ve bu doğrultuda mesleki yetkinliklerini geliştirerek kurumsal kapasiteye katkı vermesini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Bu misyon doğrultusunda, Derneğimiz, dijital çağın gelişmelerinin yakından takip edilmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, üyelerimizin kişisel gelişimlerine yönelik olarak koçluk, mentorluk ve diğer kişisel gelişim alanlarında eğitim programları oluşturmak, üyelerimizin talep ve isteklerinin ilgililere iletilmesine aracılık etmek başta olmak üzere pek çok alanda farkındalık yaratacak çalışmalar yapacaktır.

Siz değerli Bakanlığımız çalışanlarının yapılacak etkinlikleri ve eğitimleri web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmesi, önerilerini/görüşlerini iletmesi ve ayrıca etkinliklere katılım sağlaması bizlerin giderek daha yararlı, daha birleştirici ve motive edici etkinliklere doğru yol almasını sağlayacaktır.

Saygılarımızla,